Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Monthly Archives: Luty 2019

SPOTKANIE Z RED. ROMUALDEM KARASIEM

 

21 LUTEGO 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00

 

ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE Z RED. ROMUALDEM KARASIEM

p.h „MAJOR  HENRYK SUCHARSKI –

BOHATER NARODOWY”

PROWADZENIE  KRZYSZTOF KOLCZYŃSKI

 

KONKURS

 

 

 

Regulamin konkursu „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, 11-008 Świątki 5A.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Biblioteki i ogłoszony na stronie Biblioteki oraz na funpage portalu społecznościowego.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy Czytelnik Biblioteki w Świątkach:

 b) nie jest pracownikiem Biblioteki w Świątkach;

 c) nie jest członkiem rodziny pracownika Biblioteki w Świątkach.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach;

b) za każde wypożyczone 10 książek czytelnik dostanie jedną zakładkę do książki z wizerunkiem kapliczki z Gminy Świątki. Po uzbieraniu 6 różnych zakładek i przeczytaniu 60 książek Czytelnik otrzymuje nagrodę (po okazaniu 6 zakładek z wizerunkami kapliczek);

c) nagrodami w konkursie są gadżety reklamowe ufundowane prze Bibliotekę w Świątkach. Czytelnik otrzyma nagrodę niezwłocznie po okazaniu 6 zakładek z wizerunkiem kapliczek.

3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świątkach.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Jeśli Czytelnik wyrazi zgodę, jego imię i nazwisko zostanie podane portalu społecznościowym jako zwycięzcy konkursu.

§ 3

Konkurs zaczynamy 19.02.2019 r. Zakończenie konkursu zostanie ogłoszone po wydaniu wszystkich przewidzianych nagród.

Cykl warsztatów „W soboty pierwsze koty za płoty”

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W sobotę 16 lutego 2019 r.  w godz. 10:00 – 13:00 odbyły się zajęcia z rękodzieła – bibułkowe inspiracje.

„W SOBOTY PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”

Rozpoczynamy cykl  warsztatów – "W soboty pierwsze koty za płoty"

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W najbliższą sobotę 9 lutego 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 odbędą się zajęcia ceramiczne

Zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki

UWAGA!

Aktualny telefon kontaktowy do Biblioteki:

509 221 981

OTWARCIE NOWO WYBUDOWANEJ BIBLIOTEKI

W poniedziałek 4 lutego 2019 r. odbyło się  uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Biblioteki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa, samorządu, instytucji kulturalno – oświatowych oraz mieszkańcy gminy. Po rozwiązaniu wstęgi, nastąpiło poświęcenie budynku, po czym goście zgromadzili się na sali widowiskowo – konferencyjnej. Tu odbyła się projekcja "Krótkiego filmu o budowaniu" oraz część artystyczna – występ kwartetu obojowego. Uroczystość zakończyło zwiedzanie obiektu oraz poczęstunek. 

https://wiadomosciwarminskie.pl/58389,2019,02,04,nowa-biblioteka-w-swiatkach-juz-otwarta-zapraszamy?fbclid=IwAR2Fy_WJzRqB-0bdAiTSTbd1tqZcrMCtFLVRzmsWa82LT7au0Yjq_Gww7Wo

 

 

Biblioteka zaprasza

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Świątki do nowej siedziby Biblioteki już 5 lutego we wtorek.      Od wtorku zaczynamy rywalizację o tytuł BIBLIOFILA. Szczegóły wkrótce.