Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

KONKURS

 

 

 

Regulamin konkursu „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, 11-008 Świątki 5A.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Biblioteki i ogłoszony na stronie Biblioteki oraz na funpage portalu społecznościowego.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy Czytelnik Biblioteki w Świątkach:

 b) nie jest pracownikiem Biblioteki w Świątkach;

 c) nie jest członkiem rodziny pracownika Biblioteki w Świątkach.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach;

b) za każde wypożyczone 10 książek czytelnik dostanie jedną zakładkę do książki z wizerunkiem kapliczki z Gminy Świątki. Po uzbieraniu 6 różnych zakładek i przeczytaniu 60 książek Czytelnik otrzymuje nagrodę (po okazaniu 6 zakładek z wizerunkami kapliczek);

c) nagrodami w konkursie są gadżety reklamowe ufundowane prze Bibliotekę w Świątkach. Czytelnik otrzyma nagrodę niezwłocznie po okazaniu 6 zakładek z wizerunkiem kapliczek.

3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świątkach.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Jeśli Czytelnik wyrazi zgodę, jego imię i nazwisko zostanie podane portalu społecznościowym jako zwycięzcy konkursu.

§ 3

Konkurs zaczynamy 19.02.2019 r. Zakończenie konkursu zostanie ogłoszone po wydaniu wszystkich przewidzianych nagród.