Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

    

Cykl warsztatów „W soboty pierwsze koty za płoty”

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W sobotę 23 marca 2019 r.

w godz. 10:00 – 13:00

zajęcia: zabawa z linorytem

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki

Cykl warsztatów „W soboty pierwsze koty za płoty”

 

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

          W najbliższą sobotę 16 marca 2019 r.

w godz. 10:00 – 13:00

zajęcia ceramiczne – tworzenie wyrobów dekoracyjnych z gliny

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki

UWAGA!

Aktualny telefon kontaktowy do Biblioteki:

509 221 981

W najbliższą sobotę 9 marca 2019 r. o godz. 17:00

zapraszamy do biblioteki wszystkie Panie oraz Panów

na spotkanie "…z nutą kawy".

Wielu z nas nie wyobraża sobie bez niej początku dnia,
a może tak całkiem spokojnie wypijemy, drugą lub trzecią kawę wspólnie.

 

Cykl warsztatów „W soboty pierwsze koty za płoty”

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W sobotę 23 lutego 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 odbyły się zajęcia ceramiczne – lepienie z gliny prostych naczyń użytkowych metodą wałeczków.

 

W najbliższą sobotę 2 marca 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00

odbędą się zajęcia rękodzieła

"Tkaniną malowane"

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki

SPOTKANIE Z RED. ROMUALDEM KARASIEM

 

21 LUTEGO 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00

 

ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE Z RED. ROMUALDEM KARASIEM

p.h „MAJOR  HENRYK SUCHARSKI –

BOHATER NARODOWY”

PROWADZENIE  KRZYSZTOF KOLCZYŃSKI

 

KONKURS

 

 

 

Regulamin konkursu „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zagraj z nami o tytuł BIBLIOFILA”.

2. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, 11-008 Świątki 5A.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Biblioteki i ogłoszony na stronie Biblioteki oraz na funpage portalu społecznościowego.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy Czytelnik Biblioteki w Świątkach:

 b) nie jest pracownikiem Biblioteki w Świątkach;

 c) nie jest członkiem rodziny pracownika Biblioteki w Świątkach.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach;

b) za każde wypożyczone 10 książek czytelnik dostanie jedną zakładkę do książki z wizerunkiem kapliczki z Gminy Świątki. Po uzbieraniu 6 różnych zakładek i przeczytaniu 60 książek Czytelnik otrzymuje nagrodę (po okazaniu 6 zakładek z wizerunkami kapliczek);

c) nagrodami w konkursie są gadżety reklamowe ufundowane prze Bibliotekę w Świątkach. Czytelnik otrzyma nagrodę niezwłocznie po okazaniu 6 zakładek z wizerunkiem kapliczek.

3. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świątkach.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Jeśli Czytelnik wyrazi zgodę, jego imię i nazwisko zostanie podane portalu społecznościowym jako zwycięzcy konkursu.

§ 3

Konkurs zaczynamy 19.02.2019 r. Zakończenie konkursu zostanie ogłoszone po wydaniu wszystkich przewidzianych nagród.

Cykl warsztatów „W soboty pierwsze koty za płoty”

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W sobotę 16 lutego 2019 r.  w godz. 10:00 – 13:00 odbyły się zajęcia z rękodzieła – bibułkowe inspiracje.

„W SOBOTY PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”

Rozpoczynamy cykl  warsztatów – "W soboty pierwsze koty za płoty"

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w zajęciach: ceramicznych, rzeźbiarskich, linorytu, rękodzieła, kulinarnych…

W najbliższą sobotę 9 lutego 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 odbędą się zajęcia ceramiczne

Zapraszamy wszystkich chętnych do biblioteki

UWAGA!

Aktualny telefon kontaktowy do Biblioteki:

509 221 981

OTWARCIE NOWO WYBUDOWANEJ BIBLIOTEKI

W poniedziałek 4 lutego 2019 r. odbyło się  uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Biblioteki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa, samorządu, instytucji kulturalno – oświatowych oraz mieszkańcy gminy. Po rozwiązaniu wstęgi, nastąpiło poświęcenie budynku, po czym goście zgromadzili się na sali widowiskowo – konferencyjnej. Tu odbyła się projekcja "Krótkiego filmu o budowaniu" oraz część artystyczna – występ kwartetu obojowego. Uroczystość zakończyło zwiedzanie obiektu oraz poczęstunek. 

https://wiadomosciwarminskie.pl/58389,2019,02,04,nowa-biblioteka-w-swiatkach-juz-otwarta-zapraszamy?fbclid=IwAR2Fy_WJzRqB-0bdAiTSTbd1tqZcrMCtFLVRzmsWa82LT7au0Yjq_Gww7Wo

 

 

Biblioteka zaprasza

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Świątki do nowej siedziby Biblioteki już 5 lutego we wtorek.      Od wtorku zaczynamy rywalizację o tytuł BIBLIOFILA. Szczegóły wkrótce.

Pola widzenia książki – kontynuacja


Termin realizacji: 1.05.2018 – 31.12.2018 r.

Projekt realizowany w 2018 roku był kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017. Stanowił rozszerzenie platformy kształtowania kompetencje odbiorców kultury w oparciu o literaturę. Zakładał realizację warsztatów, akcji artystycznych, wystawy oraz spotkań wspólnych dla specjalistów i szerokiej publiczności. Projekt nastawiony był na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika, zwłaszcza najmłodszego lub z utrudnionym dostępem do kultury. Projekt „Pola widzenia książki – kontynuacja” w zakresie edukacji kulturalnej na Śląsku był kompleksowym przedsięwzięciem, którego założeniem było tworzenie wspólnej platformy edukacji kulturalnej kształtującej kompetencje młodych odbiorców instytucji kultury w oparciu o literaturę. Wspólnie z zaproszonymi do współpracy instytucjami i organizacjami przygotowano i przeprowadzono cykl warsztatów, wycieczek miejskich i akcji artystycznych. Literatura była osią całego projektu, a liczne wątki stanowiły jej powiązania ze sztuką wizualną, muzyką, tańcem, dizajnem czy architekturą.

Zadanie miało na celu m.in. popularyzację formuły otwartej biblioteki, jaką od początku istnienia jest Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Prowadzone z powodzeniem stałe projekty warsztatowe miały okazję zaistnieć w nowych przestrzeniach instytucji partnerskich. Projekt zakończyło spotkanie finałowe oraz wystawa.

Partnerami projektu byli: Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
Istotnym aspektem projektu była długofalowa strategia tworzenia sieci lokalnej wobec książki, a następnie wymiany doświadczeń w tym zakresie w Polsce i Europie. Wielką wartością projektu były wypracowane dotychczas współprace w ramach sieci partnerskiej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z realizacji projektu –    https://vimeo.com/310550893

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Osoby zainteresowane projektem „Pola widzenia książki – kontynuacja” prosimy o kontakt:
Ewa Kokot – Kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel.: (+48) 32 25 54 321
e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl

PRZEKAZANIE KLUCZY DO NOWO WYBUDOWANEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI

20 grudnia 2018 roku nastąpiło przekazanie kluczy przez Pana Wojciecha Grochowskiego – Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS w Olsztynie      Pani Halinie Kirjew Kierownikowi Biblioteki. Władze Samorządowe reprezentował Pan Jarosław Milewski Sekretarz Gminy Świątki.

"Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach". Inwestycja zrealizowana w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Świątki.

Termin zakończenia inwestycji – 20 grudnia 2018 r.

 

                                        

"Aby Święta Bożego Narodzenia

były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok – dobrym czasem".

                                                                       Konstanty Ildefons Gałczyński

 

Niech te Święta przyniosą radość, spokój

i wzajemną życzliwość,

a nadchodzący nowy Rok,

niech będzie czasem pomyślności i sukcesów

życzą

Kierownik i pracownicy

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach

 

Boże Narodzenie  '2018