Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

JESTEM KOBIETĄ – CHCĘ BYĆ ZDROWA

W piątkowe popołudnie 21.09.2018 r. o godz. 18.00 odbyło się w Bibliotece spotkanie dla kobiet z naszej gminy. Panie skorzystały z bezpłatnego badania cytologicznego oraz konsultacji z położną.

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY DOROTY GELLNER

We wtorek, 12 czerwca 2018 roku, odbył się w naszej Bibliotece konkurs recytatorski, skierowany do uczniów szkoły podstawowej, klasy I – III. Impreza była poświęcona twórczości Doroty Gellner. Dzieci wspaniale recytowały wiersze, co zostało zauważone i docenione przez komisję oraz zgromadzoną publiczność. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i książkę. Imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Świątkach.

 

 

NOC BIBLIOTEK W ŚWIĄTKACH

Kolejne wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w naszej Bibliotece odbyło się, zgodnie z ustalonym terminem, 9 czerwca 2018 roku. W programie imprezy przewidziano: przegląd twórczości dzieci i młodzieży – Biblioteka Talent Show, projekcję polskiego filmu rodzinnego "Tarapaty", wielkie czytanie, gry i zabawy. Bardzo dużo emocji wzbudził pierwszy punkt programu – Biblioteka Talent Show.  Dzieci i młodzież, uczestniczące w przeglądzie, prezentowały różne talenty: śpiewały po polsku i angielsku, grały na instrumentach (pianinie, kontrabasie, saksofonie sopranowym i altowym, gitarze), recytowały poezję i tańczyły. Wrażeń było co niemiara. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi przez rodzicow, rodzeństwo, znajomych, przyjaciół i innych uczestników imprezy. Po prezentacji młodzi artyści otrzymali certyfikaty, książki oraz upominki. Pozostali uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w mini loterii. Przewidziany był także słodki poczęstunek, kawa i herbata. Następnie odbyło się wielkie czytanie książki Martina Widmarka "Tajemnica biblioteki". Część uczestników wydarzenia grało w gry planszowe, młodsze dzieci odpowiadały na zagadki związane z biblioteką. Noc Bibliotek zakończyła się projekcją polskiego filmu rodzinnego "Tarapaty".

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie art. 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018) oraz art. 37 rozporządzenia 2016/679 (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018), Administrator Danych Osobowych – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach Zarządzeniem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia określa zadania Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Światkach.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

tel.: +48 89 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32;

fax: +48 89 616 98 22,

e-mail: marek.krygier@swiatki.pl

oraz osobiście, pod adresem: Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Zarządzenie nr 1 – Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ OSOWSKĄ „W CIENIU PAPIERÓWKI”

W piątkowe popołudnie, 15 maja, odbyło się w naszej Bibliotece spotkanie z Panią Anną Osowską, z zawodu lekarką endokrynologiem, a wolnych chwilach pisarką z dziennikarskim zacięciem. Często publikuje ona artykuły w  miesięcznikach: "Zdrowie dla każdego" oraz "Biuletynie Lekarkim". Debiut literacki "W cieniu papierówki" to uwieńczenie jej inklinacji pisarskich. Powieść stanowi rodzaj autobiografii literackiej. Jej kontynuacją jest druga powieść  zatytuowana "Ucieczka". W spotkaniu uczestniczyły czytelniczki, szczególnie zainteresowane tematyką, podejmowaną przez autorkę. Zakończył je słodki poczęstunek z jabłkiem w tle.

 

 

DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI W BIBLIOTECE

Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzony jest 15 maja już od kilkunastu lat. W tym dniu promuje się walory polskiej przyrody i przypomina o potrzebie jej ochrony. Impreza w naszej Bibliotece została przygotowana przy współpracy z Biblioteką Szkolną. Brały w niej udział dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego: klasy I – III oraz wszystkie grupy przedszkolne. Spotkanie rozpoczęło Opowiadanie o Niezapominajce. Następnie dzieci wzięły udział w Eko – Grze Planszowej, w której mogły się wykazać wiadomościami o przyrodzie i ekologii. Wydarzenie uświetnił występ wokalno – taneczny w wykonaniu grupy przedszkonej Smerfy. Impreza zakończyła się wspólną zabawą.

 

Bibliotheca Bona Dekady

Podczas konferencji "Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2017", która odbyła się dnia 15 maja 2018 roku w Olsztynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Światkach otrzymała tytuł Bibliotheca Bona Dekady – najlepsza biblioteka gminna Warmii i Mazur minionego dziesięciolecia. Wręczenia nagrody dokonał Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Marcinkiewicz. Jednocześnie gratulacje, z okazji przyznania tytułu, otrzymał Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, które odebrał Sekretarz Gminy Jarosław Milewski.

 

Kiermasz Wielkanocny

Gminna Biblioteka Publiczna

w Świątkach 

oraz Klub Kreatywnych Babeczek

serdecznie zapraszają na 

Stoisko z palmami

oraz ozdobami wielkanocnymi 

Od 14.03.2018 r. (środa)

w godzinach pracy Biblioteki!!!