Biblioteka w Świątkach

Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY DOROTY GELLNER

We wtorek, 12 czerwca 2018 roku, odbył się w naszej Bibliotece konkurs recytatorski, skierowany do uczniów szkoły podstawowej, klasy I – III. Impreza była poświęcona twórczości Doroty Gellner. Dzieci wspaniale recytowały wiersze, co zostało zauważone i docenione przez komisję oraz zgromadzoną publiczność. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i książkę. Imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Świątkach.

 

 

NOC BIBLIOTEK W ŚWIĄTKACH

Kolejne wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w naszej Bibliotece odbyło się, zgodnie z ustalonym terminem, 9 czerwca 2018 roku. W programie imprezy przewidziano: przegląd twórczości dzieci i młodzieży – Biblioteka Talent Show, projekcję polskiego filmu rodzinnego "Tarapaty", wielkie czytanie, gry i zabawy. Bardzo dużo emocji wzbudził pierwszy punkt programu – Biblioteka Talent Show.  Dzieci i młodzież, uczestniczące w przeglądzie, prezentowały różne talenty: śpiewały po polsku i angielsku, grały na instrumentach (pianinie, kontrabasie, saksofonie sopranowym i altowym, gitarze), recytowały poezję i tańczyły. Wrażeń było co niemiara. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi przez rodzicow, rodzeństwo, znajomych, przyjaciół i innych uczestników imprezy. Po prezentacji młodzi artyści otrzymali certyfikaty, książki oraz upominki. Pozostali uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w mini loterii. Przewidziany był także słodki poczęstunek, kawa i herbata. Następnie odbyło się wielkie czytanie książki Martina Widmarka "Tajemnica biblioteki". Część uczestników wydarzenia grało w gry planszowe, młodsze dzieci odpowiadały na zagadki związane z biblioteką. Noc Bibliotek zakończyła się projekcją polskiego filmu rodzinnego "Tarapaty".

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie art. 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018) oraz art. 37 rozporządzenia 2016/679 (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018), Administrator Danych Osobowych – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach Zarządzeniem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia określa zadania Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Światkach.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

tel.: +48 89 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32;

fax: +48 89 616 98 22,

e-mail: marek.krygier@swiatki.pl

oraz osobiście, pod adresem: Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Zarządzenie nr 1 – Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

 

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ OSOWSKĄ „W CIENIU PAPIERÓWKI”

W piątkowe popołudnie, 15 maja, odbyło się w naszej Bibliotece spotkanie z Panią Anną Osowską, z zawodu lekarką endokrynologiem, a wolnych chwilach pisarką z dziennikarskim zacięciem. Często publikuje ona artykuły w  miesięcznikach: "Zdrowie dla każdego" oraz "Biuletynie Lekarkim". Debiut literacki "W cieniu papierówki" to uwieńczenie jej inklinacji pisarskich. Powieść stanowi rodzaj autobiografii literackiej. Jej kontynuacją jest druga powieść  zatytuowana "Ucieczka". W spotkaniu uczestniczyły czytelniczki, szczególnie zainteresowane tematyką, podejmowaną przez autorkę. Zakończył je słodki poczęstunek z jabłkiem w tle.

 

 

DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI W BIBLIOTECE

Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzony jest 15 maja już od kilkunastu lat. W tym dniu promuje się walory polskiej przyrody i przypomina o potrzebie jej ochrony. Impreza w naszej Bibliotece została przygotowana przy współpracy z Biblioteką Szkolną. Brały w niej udział dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego: klasy I – III oraz wszystkie grupy przedszkolne. Spotkanie rozpoczęło Opowiadanie o Niezapominajce. Następnie dzieci wzięły udział w Eko – Grze Planszowej, w której mogły się wykazać wiadomościami o przyrodzie i ekologii. Wydarzenie uświetnił występ wokalno – taneczny w wykonaniu grupy przedszkonej Smerfy. Impreza zakończyła się wspólną zabawą.

 

Bibliotheca Bona Dekady

Podczas konferencji "Wawrzyn – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2017", która odbyła się dnia 15 maja 2018 roku w Olsztynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Światkach otrzymała tytuł Bibliotheca Bona Dekady – najlepsza biblioteka gminna Warmii i Mazur minionego dziesięciolecia. Wręczenia nagrody dokonał Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzej Marcinkiewicz. Jednocześnie gratulacje, z okazji przyznania tytułu, otrzymał Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, które odebrał Sekretarz Gminy Jarosław Milewski.

 

Kiermasz Wielkanocny

Gminna Biblioteka Publiczna

w Świątkach 

oraz Klub Kreatywnych Babeczek

serdecznie zapraszają na 

Stoisko z palmami

oraz ozdobami wielkanocnymi 

Od 14.03.2018 r. (środa)

w godzinach pracy Biblioteki!!!

Biblioteka w Świątkach

oraz

Filia w Kwiecewie

zapraszają do wzięcia udziału

w

AKCJI CZYTELNICZEJ

Nie oceniaj książki po okładce

"WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ NA RANDKĘ W CIEMNO"

Nasza najnowsza oferta dla seniorów wink

–  książki z dużym drukiem

–  audiobooki

–  czytaki

Czytaki w Bibliotece – Biblioteka bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2017”, biblioteka otrzymała nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia, dwa urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome lub słabo widzące.

Wraz z Czytakiem biblioteka otrzymała bezpłatnie pakiet 1493 cyfrowych książek mówionych, które można posłuchać na urządzeniu Czytak. Wśród tych książek jest wiele nowości. Zbiór ten jest systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix”.

Dzięki temu projektowi Czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Zapraszamy osoby niewidome lub słabo widzące do skorzystania z nowej oferty biblioteki.

 

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix’ im. Henryka Ruszczyca.