Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

O projekcie

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.900 zł na realizację projektu "Nawet pod prąd" w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2019. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zarządzany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Świątkach. Celem projektu jest uaktywnienie młodych ludzi, wyzwolene przekonania o tkwiących w nich znacznie wyższych możliwościach. Podniesienie kompetencji poznawczych, wypracowanie regół działania w grupie, szlifowanie kanałów komunikacyjnych, uświadomienie zależności między decyzja a jej konsekwencjami i nauczenie realnego, racjonalnego planowania działań. 

Działania w projekcie:

1. Spotkanie organizacyjne uczestników projektu.

2. Spotkanie z Krzysztofem Petkiem autorem powieści przygodowych dla młodzieży, dziennikarzem, instruktorem survivalu i organizatorem wypraw.

3. Przygotowanie od strony organizacyjnej i formalnej biwaku survivalowego.

4. Pierwszy biwak survivalowy – szkolenie uczestników przez instruktorów metodą Cyklu Kolba: nauczanie przez doświadczenie.

5. Drugi biwak survivalowy – szkolenie rówieśników. 

6. Zakończenie/ świętowanie: spotkanie podsumowujące projekt oraz gra terenowa "Nawet Pod Prąd".