Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Program Wieloletni

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Piorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach od kilku lat bierze udział w programie jako jego beneficjent. W roku 2016 otrzymaliśmy 4.870,00 zł. Całość kwoty wydatkowaliśmy na zakup nowości wydawniczych.

W poprzednich latach otrzymaliśmy kwoty:

2015 – 2.880 zł

2014 – 3.620 zł

2013 – 3.800 zł

2012 – 3.780 zł

2011 – 1.880 zł

2010 – 1.270 zł

2009 – 3.180zł

2008 – 10.448 zł

2007 – 11.838 zł

2006 – 10.714 zł

2005 – 5.550 zł

2004 – 2.687 zł

 

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

logotek